Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Екип

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

управител на МЦ “Медика 2005”
невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Доц. Д-р Росен Русев, дм

Доц. Д-р Росен Русев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електроенцефалография, евокирани потенциали

Доц. Д-р Марко Клисурски, дм

Доц. Д-р Марко Клисурски, дм

невролог

специалист по нервни болести, невросонология, лечение с ботулинов токсин

Д-р Анастасия Шокова

Д-р Анастасия Шокова

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Д-р Любка Стойчева

Д-р Любка Стойчева

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Доц. Д-р Тодор Шамов, дм

Доц. Д-р Тодор Шамов, дм

неврохирург

специалист неврохирург, интервенционално лечение на болка

Д-р Галин Златанов

Д-р Галин Златанов

обща и съдова хирургия

специалист по обща и съдова хирургия, Доплерова сонография на периферни съдове

Д-р Валентина Игнатова, дм

Д-р Валентина Игнатова, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

невролог

специалист по Нервни болести и Психиатрия

Д-р Антон Антонов

Д-р Антон Антонов

Ортопед

специалист Ортопедия и Травматология

Д-р Димитрие Болевич

Д-р Димитрие Болевич

ревматолог

Специалист по вътрешни болести и ревматология

Д-р Мария Недкова

Д-р Мария Недкова

кардиолог

специалист кардиолог, ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране

Д-р Мария Чолакова, дм

Д-р Мария Чолакова, дм

невролог

специалист по нервни болести, отоневрология, клинична електромиография, евокирани потенциали

Д-р Николай Серафимов

Д-р Николай Серафимов

кардиолог

специалист кардиолог, ехокардиография

Людмила Георгиева

Людмила Георгиева

координатор, медицинска сестра

Светла Цанова

Светла Цанова

медицинска сестра

Мая Стоянова

Мая Стоянова

рецепционист