Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Екип

Нервни болести

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

управител на МЦ “Медика 2005”
невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Доц. Д-р Росен Русев, дм

Доц. Д-р Росен Русев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електроенцефалография, евокирани потенциали

Д-р Анастасия Шокова

Д-р Анастасия Шокова

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Д-р Валентина Игнатова, дм

Д-р Валентина Игнатова, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

невролог

специалист по Нервни болести и Психиатрия

Д-р Мария Чолакова, дм

Д-р Мария Чолакова, дм

невролог

специалист по нервни болести, отоневрология, клинична електромиография, евокирани потенциали

Д-р Людмила Конова

Д-р Людмила Конова

невролог

специалист по нервни болести, отоневрология, невросонология

Д-р Анелия Бочева

Д-р Анелия Бочева

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Психиатрия

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

невролог

специалист по Нервни болести и Психиатрия

Кардиология

Д-р Мария Недкова

Д-р Мария Недкова

кардиолог

специалист кардиолог, ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране

Д-р Николай Серафимов

Д-р Николай Серафимов

кардиолог

специалист кардиолог, ехокардиография

Ревматология

Д-р Димитрие Болевич

Д-р Димитрие Болевич

ревматолог

Специалист по вътрешни болести и ревматология

Неврохирургия

Доц. Д-р Тодор Шамов, дм

Доц. Д-р Тодор Шамов, дм

неврохирург

специалист неврохирург, интервенционално лечение на болка

Съдова хирургия

Д-р Галин Златанов

Д-р Галин Златанов

обща и съдова хирургия

специалист по обща и съдова хирургия, Доплерова сонография на периферни съдове

Д-р Петър Георгиев

Д-р Петър Георгиев

съдова хирургия

специалист съдова хирургия, Доплерова сонография на периферни съдове

Ортопедия и травматология

Д-р Антон Антонов

Д-р Антон Антонов

ортопед

специалист Ортопедия и Травматология

Д-р Цветомир Колев

Д-р Цветомир Колев

ортопед

специалист по ортопедия и травматология

Медицински сестри и административен персонал

Людмила Георгиева

Людмила Георгиева

координатор, медицинска сестра

Светла Цанова

Светла Цанова

медицинска сестра

Мая Стоянова

Мая Стоянова

рецепционист