Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

График

Прегледи и консултации след предварително записан час, за всеки следващ месец записването е от 10-то число на настоящия.

Информация и записвания на тел. 064/80 22 46 – регистратура; pleven@mc-medica2005.bg

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Ден Час
 08 декември 2023   9:00 - 18:30 

Доц. Д-р Росен Русев, дм

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Ден Час
Понеделник 14:00 - 16:00
Сряда 14:00 - 16:00
Четвъртък 14:00 - 16:00

Д-р Бехидже Баязидова Садарзанска-Терзиева, дм

специалист по нервни болести, клинична електромиография, евокирани потенциали

Ден Час
Понеделник 8:00 - 14:30
Вторник 8:00 - 14:30
Сряда 8:00 - 14:30
Четвъртък 8:00 - 14:30
Петък 8:00 - 14:30

Д-р Виктория Цветанова Цанева

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Ден Час
Понеделник 14:30 - 19:30

Д-р Татяна Давидова

специалист нервни болести, клинична електроенцефалография

Ден Час
Сряда 14:30 - 19:30

Д-р Стоянка Вучкова

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Ден Час
Вторник 14:00 - 19:30
Четвъртък 14:00 - 19:30

Д-р Иванка Хасекиева

специалист нервни болести, клинична енцефалография

Ден Час
Вторник 8:00 - 12:30

Д-р Димитър Киров

специалист по психиатрия, клинична електроенцефалография

Ден Час
Четвъртък 10:30 - 14:00