Запази час онлайн

Медицински център “Медика 2005” е основан от проф. д-р Пламен Цветанов в родния му град Видин.

През 2005 г. е открит Филиал Видин в отговор на нарастващите в региона потребности от специализирани медицински дейности.

Ентусиазиран екип от специалисти следва неговите идеи и през 2010 г. отваря врати Филиал Академика Плевен, специализиран в диагностиката и лечението на нервните болести.

Седемнадесет години след откриване на центъра, през 2022 г., е създаден Филиал София, сформиран от утвърдени в страната и чужбина специалисти, университетски преподаватели, оборудван за оказване на високоспециализирани дейности.

София

Филиал София

Видин

Филиал Видин

Академика-Плевен

Филиал Академика-Плевен

Актуално

03.012023 Медика 2005 въведе съвременни диагностични и терапевтични процедури при синдром на фасетните стави

Медика 2005 въведе съвременни диагностични и терапевтични процедури при синдром на фасетните стави

Фасетният ставен синдром е състояние, наподобяващо артрита на гръбначния стълб, което е честа причина за болки в гърба и шията. Той се причинява от дегенеративни промени на междупрешлените фасетни стави. Хрущялът на ставите се фрагментира и...

24.122022 Медика 2005 - София въведе ново диагностично изследване - Видео-ЕЕГ мониториране

Медика 2005 - София въведе ново диагностично изследване - Видео-ЕЕГ мониториране

Видео-ЕЕГ мониториране  се прилага при пациенти с чести и провокирани епилептични пристъпи. Извършва се продължителен 3-часов електроенцефалографски запис (при необходимост и по-дълго време) и едновременно с това мониториране...