Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Дейности

Консултативни кабинети

Високоспециализирани дейности

Централна и периферна нервна система

Невромодулация

Сърдечно-съдова система

Гастро-интестинална система

Опорно-двигателна система

Интервенционално лечение

Транскраниална магнитна стимулация (TMS)

Високоспециализирани дейности по НЗОК

Научна дейност и обучение