Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало София График

График

Прегледи и консултации след предварително записан час, за всеки следващ месец записването е от 10-то число на настоящия.

Информация и записвания на тел. 02/444 44 55 – регистратура; sofia@mc-medica2005.bg

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Ден Час
 11 декември 2023   10:00 - 17:30 

Доц. Д-р Росен Русев, дм

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Ден Час
петък 14:30 - 17:00

Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

специалист по нервни болести, клинична електроенцефалография, евокирани потенциали

Ден Час
Четвъртък 14:30 - 17:00

Доц. Д-р Марко Клисурски, дм

специалист по нервни болести, невросонология, лечение с ботулинов токсин

Ден Час
вторник 15:30 - 17:30

Д-р Анастасия Шокова

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Ден Час
Вторник 16:00 - 17:00

Д-р Любка Стойчева

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Ден Час
Понеделник  16:00 - 18:30

 

Доц. Д-р Тодор Шамов, дм

специалист неврохирург, интервенционално лечение на болка

Ден Час
   
13 декември 2023 17:00-18:30
   

Д-р Галин Златанов

специалист по обща и съдова хирургия, Доплерова сонография на периферни съдове

Ден Час
Четвъртък 15:30 - 17:00

Д-р Валентина Игнатова, дм

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Ден Час
вторник 09:00 - 11:40
сряда 11.30 - 13.10
петък 09.00 - 11.40

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

специалист по Нервни болести и Психиатрия

Ден Час
понеделник 15:00 - 18:30

Д-р Антон Антонов

специалист Ортопедия и Травматология

Ден Час
Сряда 17:00-18:30

Д-р Димитрие Болевич

Специалист по вътрешни болести и ревматология

Ден Час
Вторник 14:30-15:30
Петък 14:30-15:30

Д-р Мария Недкова

специалист кардиолог, ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране

Ден Час
Петък 09:00 - 12:00

Д-р Мария Чолакова, дм

специалист по нервни болести, отоневрология, клинична електромиография, евокирани потенциали

Ден Час
24 ноември 15:00 - 17:40

Д-р Николай Серафимов

специалист кардиолог, ехокардиография

Ден Час
четвъртък 17:00 - 19:00