Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало София График

График

Прегледи и консултации след предварително записан час, за всеки следващ месец записването е от 10-то число на настоящия.

Информация и записвания на тел. 02/444 44 55 – регистратура; sofia@mc-medica2005.bg

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Ден Час
 3 Юни 2024   09:30 - 18:30 

Доц. Д-р Росен Русев, дм

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Ден Час
Петък  14:30 - 17:00

Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

специалист по нервни болести, клинична електроенцефалография, евокирани потенциали

Ден Час
Четвъртък  14:30 - 17:00

Д-р Анастасия Шокова

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Ден Час
Вторник  16:00 - 17:00

Доц. Д-р Тодор Шамов, дм

специалист неврохирург, интервенционално лечение на болка

Ден Час
Понеделник 14:30 - 18:30
Понеделник НЗОК 17:00 - 18:00

Д-р Галин Златанов

специалист по обща и съдова хирургия, Доплерова сонография на периферни съдове

Ден Час
Четвъртък  15:30 - 18:00

Д-р Валентина Игнатова, дм

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Ден Час
Вторник 09:00 - 11:40
Четвъртък НЗОК 11:30 - 13:30
Петък 09:00 - 11:40

Д-р Анатоли Кирилов Атанасов

специалист по Нервни болести и Психиатрия

Ден Час
Понеделник  15:00 - 18:30

Д-р Антон Антонов

специалист Ортопедия и Травматология

Ден Час
Сряда  17:00-18:30

Д-р Димитрие Болевич

Специалист по вътрешни болести и ревматология

Ден Час
Вторник  14:30-15:30
Петък 14:30-15:30

Д-р Мария Недкова

специалист кардиолог, ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране

Ден Час
Сряда  14:00 - 17:00

Д-р Мария Чолакова, дм

специалист по нервни болести, отоневрология, клинична електромиография, евокирани потенциали

 

Ден Час
10 Май 2024 15:00 - 18:00
07 Юни 2024 15:00 - 18:00

Д-р Николай Серафимов

специалист кардиолог, ехокардиография

Ден Час
Четвъртък  17:00 - 19:00

Д-р Петър Георгиев

специалист съдова хирургия, Доплерова сонография на периферни съдове

Ден Час
04 Май  2024   09:00 - 12:00
18 Май 2024 09:00 - 12:00

Д-р Людмила Конова

специалист по нервни болести, отоневрология, невросонология

Ден Час
05 Юни 2024  15:00 - 16:30 

Д-р Цветомир Колев

специалист по ортопедия и травматология

Ден Час
29 Май 2024  13:00 - 14:30

Д-р Анелия Бочева

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Ден Час
 18 Юни 2024  14:30 - 16:30