Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Екип

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

управител на МЦ “Медика 2005”
невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Доц. Д-р Росен Русев, дм

Доц. Д-р Росен Русев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Д-р Бехидже Баязидова Садарзанска-Терзиева, дм

Д-р Бехидже Баязидова Садарзанска-Терзиева, дм

нервни болести

специалист по нервни болести, клинична електромиография, евокирани потенциали

Д-р Виктория Цветанова Цанева

Д-р Виктория Цветанова Цанева

нервни болести

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Д-р Татяна Давидова

Д-р Татяна Давидова

нервни болести

специалист нервни болести, клинична електроенцефалография

Д-р Стоянка Вучкова

Д-р Стоянка Вучкова

нервни болести

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Д-р Иванка Хасекиева

Д-р Иванка Хасекиева

нервни болести

специалист нервни болести, клинична енцефалография

Д-р Димитър Киров

Д-р Димитър Киров

психиатър

специалист по психиатрия, клинична електроенцефалография

Елеонора Костикова

Елеонора Костикова

координатор, медицинска сестра