Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Екип

Нервни болести

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

управител на МЦ “Медика 2005”
невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Доц. Д-р Росен Русев, дм

Доц. Д-р Росен Русев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Д-р Бехидже Баязидова Садарзанска-Терзиева, дм

Д-р Бехидже Баязидова Садарзанска-Терзиева, дм

нервни болести

специалист по нервни болести, клинична електромиография, евокирани потенциали

Д-р Виктория Цветанова Цанева

Д-р Виктория Цветанова Цанева

нервни болести

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Д-р Татяна Давидова

Д-р Татяна Давидова

нервни болести

специалист нервни болести, клинична електроенцефалография

Д-р Стоянка Вучкова

Д-р Стоянка Вучкова

нервни болести

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Д-р Иванка Хасекиева

Д-р Иванка Хасекиева

нервни болести

специалист нервни болести, клинична енцефалография

Психиатрия

Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м.

Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м.

психиатър

специалист по психиатрия

Д-р Димитър Киров

Д-р Димитър Киров

психиатър

специалист по психиатрия, клинична електроенцефалография

Кардиология

Д-р Теодора Пецова

Д-р Теодора Пецова

кардиолог

специалист по кардиология, ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране

Д-р Величко Пенчев

Д-р Величко Пенчев

кардиолог

специалист по кардиология, вътрешна болести, ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране

Ревматология

Д-р Тихомир Горчев

Д-р Тихомир Горчев

ревматолог

специалист по ревматология, ултразвуково изследване на стави, мускули и сухожилия

Неврохирургия

Доц. д-р Илия Вълков, д.м.

Доц. д-р Илия Вълков, д.м.

неврохирург

специалист по неврохирургия, интервенционално лечение на хронична болка

Ортопедия и травматология

Д-р Емил Тодоров

Д-р Емил Тодоров

ортопед

специалист по ортопедия и травматология

Гастроентерология

Д-р Стефан Байданов

Д-р Стефан Байданов

гастроентеролог

специалист по гастроентерология, вътрешни болести, абдоминална ехография и ендоскопия

Медицински сестри и административен персонал

Елеонора Костикова

Елеонора Костикова

координатор, медицинска сестра