Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало Контакти

Контакти

Частна практика във Великобритания

Проф. д-р Пламен Цветанов Георгиев

Springfield Hospital Lawn Lane Chelmsford CM1 7GU

Медицински секретар

Chula Levine
07498 206353
chula.levine@KIMS.org.uk

Медицински център Медика 2005 – София

ул. Милин камък 51, ап. 2, кв. Лозенец, 1164 София, България
Тел.: 02 4444455
E-mail: sofia@mc-medica2005.bg

Контакти

Медицински център Медика 2005 – Видин

ул. „Бдин“ 12-3, 3703 Калето, Видин, България
Тел.: 094 600 530
E-mail: vidin@mc-medica2005.bg

Контакти

Филиал “Академика” – Плевен

бул. Русе 1, ет. 3, каб.60 и 74, Плевен, България
Тел.: 064 802246
E-mail: pleven@mc-medica2005.bg

Контакти