Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало Дейности Видео ЕЕГ мониториране

Видео ЕЕГ мониториране

Видео ЕЕГ мониториране

Това изследване е подходящо при пациенти с чести и провокирани пристъпи. Провежда се продължителен до 3 часа (при необходимост и по-дълго време) ЕЕГ запис и се наблюдава поведението на пациента с видео камера. Видео-ЕЕГ мониториране предоставя възможност за синхронно регистриране на промените на ЕЕГ записа и поведението на пациента при настъпване на пристъп.

Използва се за потвърждаване на диагнозата епилепсия, определяне вида, честотата и предизвикващите пристъпите фактори и за прецизна прехирургична локализация на епилептичния фокус . Установено е, че около 20% от пациентите с резистентни на лечение пристъпи, насочени за видео-ЕЕГ мониториране, не страдат от епилепсия, а имат т.нар. психогенни пристъпи (псевдопристъпи).