Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

Проф. Д-р Пламен Цветанов, дмн

управител на МЦ “Медика 2005”
невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали, лечение с ботулинов токсин

Консултант по Неврология и Клинична неврофизиология в University Hospital Broomfield, Великобритания и професор по неврология в МУ-София.

Завършва висше образование по медицина в МУ-Плевен през 1990 г. Специалист по нервни болести от 1994 г. Специализации по нервно-мускулни заболявания, електромиография, електроенцефалография, невромускулна ехография, инжектиране на ботулинов токсин в университетски центрове на Лондон, Кембридж и Оксфорд, Великобритания, университетските болници “Хадаса” - Йерусалим, Израел, “Гутенберг” - Майнц, Германия. Защитена дисертация в областта на клиничната неврофизиология през 2005 г. и избран за доцент в МУ-Плевен през 2007 г. През 2014 г. защитава докторат в областта на невроимунологията и мозъчно-съдовите заболявания и придобива научното звание доктор на медицинските науки. Избран за професор по неврология в МУ-София през 2015 г.

От 1990 до 2011 г. работи като специалист невролог и асистент по неврология в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” - Плевен.

Oт 2010 г. има пълна GMC регистрация с лиценз за работа във Великобритания. Повече от 10 години работи като консултант в университетските центрове на Лондон, Ковънтри, Бирмингам, Лестър, Единбург. Гост-консултант на Университетска болница по неврохирургия и неврология „Ибн-Сина“, Кувейт.

Публикувал повече от 100 научни труда, 2 монографии и 30 статии в елитни международни научни списания. Цитиран е повече от 600 пъти в чужбина, неговите автобиографичните данни са публикувани International Biographical Centre of Cambridge, England и Marquis Who’s Who in medicine.

Член е на Royal College of Physicians of Edinburgh, British Peripheral Nerve Society и British Society of Clinical Neurophysiology. Председател на надзорния съвет на Българско научно дружество по неврология, член на управителния съвет на дружеството по Клинична електромиография и евокирани потенциали.

Основни интереси в областта на общата неврология, епилепсия, мигрена, болести на периферните нерви и мускули, съдова неврология. Сертифициран в страната и чужбина специалист по клинична електромиография, клинична електроенцефалография, евокирани потенциали и ултрасонография на периферни нерви и мускули. Богат професионален опит в ижектирането на ботулинов токсин при дистония, спастичност и мигрена.

Запази час онлайн
Онлайн конкултация

 

График

София

Ден Час
 23 Април 2024   09:30 - 18:30 

Видин

Ден Час
22 Април 2024   09:00 - 18:00 

Академика 2008 - Плевен

Ден Час
 15 Април  2024   9:00 - 18:30 

 

Частна практика в Англия
Springfield Hospital Lawn Lane Chelmsford CM1 7GU

Clinical Times
Thursday 4 p.m. - 8 p.m.

Medical secretary
Chula Levine
Springfield Hospital Lawn Lane Chelmsford CM1 7GU
07498 206353
chula.levine@KIMS.org.uk