Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало Дейности Научни изследвания и иновации

Научни изследвания и иновации

Научни изследвания и иновации

Медицински център Медика 2005 осъществява изследователска дейност на всички нива, изпитва нови диагностични и терапевтични средства.

Нашият иновативен екип подкрепя здравните иноватори при:

  • Изпитване на нови идеи
  • Насърчава нови медицински технологии и начини да станат по-безопасни и по-ефективни
  • Поддържа най-високи стандарти при провеждане на научни проучвания и иновации

Ние вярваме, че съвременните научни изследвания предоставят възможност за оказване на по-качествена помощ за нашите пациенти

Abnormality of Contingent Negative Variation Correlates with Parkinson’s Disease Severity

by PLAMEN TZVETANOV, MD, PhD, DSc, FRCP; IVAN LISICHKOV, MD, PhD; ROSSEN T. ROUSSEFF MD, PhD; VISHWAJIT HEGDE, MD, FRCP; and SERGEY KOSTADINOV, MD, PhD

COVID-19 vaccination and Guillain-Barré syndrome: analyses using the National Immunoglobulin Database
Ryan Y.S. Keh, Sophie Scanlon, Preeti Datta-Nemdharry, Katherine Donegan, Sally Cavanagh, Mark Foster, David Skelland, James Palmer, Pedro M. Machado, Aisling S. Carr, Michael P. Lunn, BPNS/ABN COVID-19 Vaccine GBS Study Group