Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало За нас

За нас

Проф. д-р Пламен Цветанов, дмн, основател на МЦ “Медика 2005”

Проф. д-р Пламен Цветанов, дмн, основател на МЦ “Медика 2005”

Университетски преподавател по нервни болести, консултант по неврология и клинична неврофизиология в авторитетни университетски центрове във Великобритания. Въпреки напрегнатите професионални ангажименти в чужбина не спира ежемесечно да консултира пациенти в трите филиала на центъра.

Член на Royal College of Physicians of Edinburgh, British Peripheral Nerve Society, British Society of Clinical Neurophysiology. Биографичните му данни са цитирани в Who’s Who in Medicine and Healthcare и Международния биографичен център на Обединеното кралство в Кеймбридж.

Учен-изследовател, публикувал повече от 70 научни труда в елитни медицински списания в страната и чужбина.

Нашата история

Медицински център “Медика 2005” е основан от проф. д-р Пламен Цветанов, д.м.н. в родния му град Видин.

През 2005 г. е открит Филиал Видин в отговор на нарастващите в региона потребности от специализирани медицински дейности.

Ентусиазиран екип от специалисти следва неговите идеи и през 2010 г. отваря врати Филиал Академика 2008 Плевен, специализиран в диагностиката и лечението на нервните болести.

Седемнадесет години след откриване на центъра, през 2022 г., е създаден Филиал София, сформиран от утвърдени в страната и чужбина специалисти, университетски преподаватели, оборудван за оказване на високоспециализирани дейности.

Защо при нас?

Ние можем.Ние можем

Съпричастни сме.Съпричастни сме

Не спираме да се развиваме.Не спираме да се развиваме

Внедряваме с разум.Внедряваме с разум