Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

Доц. Д-р Пенчо Колев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електроенцефалография, евокирани потенциали

Завършва висше образование по медицина в 1977 г. в Медицинска Академия, София. През периода 1984 г. - 1989 г. специализира неврофизиология и психофизиология в Секция "Неврофизиология и психофизиология" в Централния институт по медицина на труда", Берлин, Германия, а през 2003 г. специализация по главоболие и епилепсия в университетска болница по неврология, гр. Павия, Италия. Придобива научна степен доктор след защита на докторат на тема "Анализ на нервно-психичната дейност при професии, свързани със звуков контрол" през 1987 г. През 2000 г. e избран за доцент и като такъв провежда обучение на студенти и лекари по неврология и клинична неврофизиология, сертификати за ВСД по "Клинична електоенцефалография", "Евокирани потенциали", "Полисомнография", "Репетитивна транскраниална магнитна стимулация". Специалист невролог от 2009 г. От 2001 г. и до сега е началник на отделение "Клинична неврофизиология" в УМБАЛНП "Св. Наум", София, доцент в катедра по неврология, Медицински уневерситет, София. Има над 130 публикации в български и международни неврологични и неврофизиологични списания, учубници и книги. Участия в много национални и международни симпозиуми, конференции и конгреси. Член на управителния съвет на Българско дружество по неврология, Член на управителния съвет на Българско дружество по епилепсия, Българско дружество по главоболие, медицина на съня, Българска асоциация по клинична ЕМГ и евокирани потенциали, International Brain Research Organization (IBRO), Interndtional Ligue against Epilepsy, International Organization of Clinical Neurophysiology. Специални интереси в областта на епилепсия, главоболие, болка, нарушение на съня, сънна апнея, клинична електроенцефалография, видео ЕЕГ, евокирани потенциали, транскраниална магнитна стимулация.

Какво всъщност представлява епилепсията? На този и други въпроси свързани с темата, отговаря доц. Пенчо Колев, при гостуването си в предаването "100% будни" на БНТ.

Запази час онлайн

 

График

София

Ден Час
Четвъртък  14:30 - 17:00