Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Цени

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА лв
1.0  проф.д-р  Пламен Цветанов, дмн  
1.1 Първичен преглед 80
1.2 Вторичен преглед 55
1.3 ЕМГ 80
1.4 ЕЕГ 80
1.5 Инжектиране на ботулинов токсин 120
2.0  доц Росен Русев  
2.1 Първичен преглед 70
2.2 Вторичен преглед до 1 месец 45
2.3 ЕМГ 70
2.4 ЕЕГ 70
3.0 д-р Бехтидже Садарзанска  
3.1 Първичен преглед 60
3.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
3.3 ЕМГ 60
3.4 Евокирани потенциали 60
4.0  д-р Стоянка Вучкова  
4.1 Първичен преглед 60
4.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
4.3 ЕМГ 60
5.0  д-р Татяна Давидова  
5.1 Първичен преглед 60
5.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
5.3 ЕЕГ 60
6.0 д-р Иванка Хасекиева  
6.1 Първичен преглед 60
6.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
6.3 ЕЕГ 60
7.0  д-р Киров  
7.1 Първичен преглед 60
7.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
7.3 ЕМГ 60
8.0  д-р Виктория Цанева  
8.1 Първичен преглед 60
8.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
8.3 ЕМГ 60
9.0 Сестрински манипулации  

 

9.1 ЕКГ 10
9.2 Венозна инфузия 15
9.3 Венозна инжекция 10
9.4 Мускулна инжекция 8
9.5 Подкожна инжекция 8
9.6 Измерване на артериално налягане 8