Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005

Цени

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА лв
1.0 Проф. д-р Пламен Цветанов, дмн  
1.1 Първичен преглед 100
1.2 Вторичен преглед 55
1.3 ЕМГ 100
1.4 ЕЕГ 100
1.5 Инжектиране на ботулинов токсин 150
2.0 Доц. д-р Росен Русев  
2.1 Първичен преглед 100
2.2 Вторичен преглед до 1 месец 55
2.3 ЕМГ 100
2.4 ЕЕГ 100
2.5 Преглед и изследване 150
3.0 Доц. д-р Илия Вълков, д.м.  
3.1 Първичен преглед 100
3.2 Вторичен преглед 55
3.3 Интервенционални неврални процедури 130
4.0 Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м.  
4.1 Първичен преглед 100
4.2 Вторичен преглед 55
5.0 Д-р Бехидже Садарзанска  
5.1 Първичен преглед 60
5.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
5.3 ЕМГ 60
5.4 Евокирани потенциали 60
6.0 Д-р Стоянка Вучкова  
6.1 Първичен преглед 60
6.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
6.3 ЕМГ 60
7.0 Д-р Татяна Давидова  
7.1 Първичен преглед 60
7.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
7.3 ЕЕГ 60
8.0 Д-р Иванка Хасекиева  
8.1 Първичен преглед 60
8.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
8.3 ЕЕГ 60
9.0 Д-р Киров  
9.1 Първичен преглед 60
9.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
9.3 ЕЕГ 60
10.0 Д-р Виктория Цанева  
10.1 Първичен преглед 60
10.2 Вторичен преглед до 1 месец 35
10.3 ЕМГ 60
11.0 Д-р Теодора Пецова  
11.1 Първичен преглед 60
11.2 Вторичен преглед 40
11.3 Ехокардиография 40
11.4 Холтер ЕКГ 50
12.0 Д-р Величко Пенчев  
12.1 Първичен преглед 60
12.2 Вторичен преглед 40
12.3 Ехо КГ 40
12.4 Холтер ЕКГ 50
13.0 Д-р Емил Тодоров  
13.1 Първичен преглед 60
13.2 Вторичен преглед 40
13.3 Вътреставни процедури 40
13.4 Вътреставни процедури под ултразвук 60
13.5 Плазмоклетъчна терапия (PRP) 150
14.0 Д-р Стефан Байданов  
14.1 Първичен преглед 60
14.2 Вторичен преглед 40
14.3 Абдоминална ехография 40
14.4 Клиничен преглед и абдоминална ехография 80
15.0 Д-р Тихомир Горчев  
15.1 Първичен преглед 60
15.2 Ултразвук на стави, мускули, сухожилия 50
15.3 Вторичен преглед 40
15.4 Вътреставни процедури 40
15.5 Вътреставни процедури под ултразвук 60
16.0 Сестрински манипулации  
16.1 ЕКГ 10
16.2 Венозна инфузия 15
16.3 Венозна инжекция 10
16.4 Мускулна инжекция 8
16.5 Подкожна инжекция 8
16.6 Измерване на артериално налягане 8