Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Цени

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА лв
1.0 Проф. д-р Пламен Цветанов, дмн  
1.1 Първичен преглед 150
1.2 ЕМГ 180
1.3 ЕЕГ стандартно 150
1.4 Видео ЕЕГ до 1 час (+ 10 лв./час) 180
1.5 Инжектиране на ботулинов токсин 180
2.0 Доц. д-р Росен Русев, дм  
2.1 Първичен преглед 130
2.2 ЕМГ 150
2.3 ЕЕГ стандартно 150
2.4 Видео ЕЕГ до 1 час (+ 10 лв./час) 180
2.5 Зрителни евокирани потенциали 150
2.6 Слухови евокирани потенциали 150
2.7 Соматосензорни евокирани потенциали 150
3.0 Доц. д-р Пенчо Колев, дм  
3.1 Първичен преглед 130
3.2 ЕЕГ стандартно 150
3.3 Видео ЕЕГ до 1 час (+ 10 лв./час) 180
3.4 Зрителни евокирани потенциали 150
3.5 Слухови евокирани потенциали 150
4.0 Д-р Анастасия Шокова  
4.1 Първичен преглед 100
4.2 ЕМГ 150
5.0 Д-р Любка Стойчева  
5.1 Първичен преглед 100
5.2 ЕМГ 150
6.0 Д-р Aнатоли Атанасов  
6.1 Първичен преглед 100
7.0 Доц. д-р Тодор Шамов, дм  
7.1 Първичен преглед 130
7.2 Дуплекс и Доплер сонография 150
7.3 Интервенционални неврални процедури 130
7.4 Интервенционални неврални процедури под ултразвуков контрол 350
8.0 Д-р Галин Златанов  
8.1 Първичен преглед 100
8.2 Дуплекс и Доплер сонография 150
9.0 Д-р Валентина Игнатова, дм  
9.1 Първичен преглед 100
9.2 ЕМГ 150
9.3 ЕЕГ 150
9.4 Зрителни евокирани потенциали 159
9.5 Слухови евокирани потенциали 150
9.6 Соматосензорни евокирани потенциали 150
10.0 Д-р Антон Антонов  
10.1 Първичен преглед 80
10.2 Ултразвуково изследване на мускуло-скелетна система 50
10.3 Вътреставни интервенционални процедури 50
10.4 Вътреставни процедури под ултразвуков контрол 100
10.5 Плазмоклетъчна терапия (PRP) 150
11.0 Д-р Димитрие Болевич  
11.1 Първичен преглед 100
11.2 Вътреставни интервенционални процедури 80
12.0 Д-р Мария Недкова  
12.1 Първичен преглед 80
12.2 Ехо КГ 70
12.3 Холтер ЕКГ 70
13.0 д-р Мария Чолакова, дм  
13.1 Първичен преглед 100
13.2 ЕМГ 150
13.3 Зрителни евокирани потенциали 150
13.4 Слухови евокирани потенциали 150
13.5 Отоневрологично изследване 150
14.0 д-р Николай Серафимов  
14.1 Първичен преглед 80
14.2 Ехо КГ 70
14.3 Холтер ЕКГ 70
15.0 Д-р Людмила Конова - Гергова  
15.1 Първичен преглед 100
15.2 Отоневрологично изследване 150
15.3 Дуплекс и Доплер сонография на каротиди 150
16.0 Д-р Цветомир Колев  
16.1 Първичен преглед 80
16.2 Ултразвуково изследване на мускуло-скелетна система 70
16.3 Първичен преглед +Ултразвук на тазобедрени стави при бебета 100
17.0 Д-р Анелия Бочева  
17.1 Първичен преглед 100
17.2 ЕМГ 150
18.0 Д-р Петър Георгиев  
18.1 Първичен преглед 100
18.2 Вторичен преглед 50
18.3 Дуплекс и Доплер сонография на долни крайници 80
18.4 Дуплекс и Доплер сонография на долни, горни крайници и каротиди 150
19.0 Сестрински манипулации  
19.1 Венозна инфузия 20
19.2 Венозна инжекция 15
19.3 Мускулна инжекция 10
19.4 Подкожна инжекция 10
19.5 Измерване на артериално налягане 10