Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Цени

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА лв
1.0 Проф. д-р Пламен Цветанов, дмн  
1.1 Първичен преглед 150
1.2 ЕМГ 180
1.3 ЕЕГ стандартно 150
1.4 Видео ЕЕГ до 1 час (+ 10 лв./час) 180
1.5 Инжектиране на ботулинов токсин 180
2.0 Доц. д-р  Росен Русев, дм  
2.1 Първичен преглед 130
2.2 ЕМГ 150
2.3 ЕЕГ стандартно 150
2.4 Видео ЕЕГ до 1 час (+ 10 лв./час) 180
2.5 Зрителни евокирани потенциали 150
2.6 Слухови евокирани потенциали 150
2.7 Соматосензорни евокирани потенциали 150
3.0 Доц. д-р Пенчо Колев, дм  
3.1 Първичен преглед 130
3.2 ЕЕГ стандартно 150
3.3 Видео ЕЕГ до 1 час (+ 10 лв./час) 180
3.4 Зрителни евокирани потенциали 150
3.5 Слухови евокирани потенциали 150
4.0 Доц. д-р Марко Клисурски, дм  
4.1 Първичен преглед 130
4.2  Ултразвуково изследване  150
4.3 Отоневрологично, невропсихологично изследване 120
4.4 Паравертебрална медикаментозна блокада 100
4.5 Инжектиране на ботулинов токсин 150
5.0 Д-р Анастасия Шокова  
5.1 Първичен преглед 100
5.2 ЕМГ 150
6.0  Д-р Любка Стойчева  
6.1 Първичен преглед 100
6.2 ЕМГ 150
7.0 Д-р Aнатоли Атанасов  
7.1 Първичен преглед 100
8.0  Доц. д-р Тодор Шамов, дм  
8.1 Първичен преглед 130
8.2 Дуплекс и Доплер сонография 150
8.3 Интервенционални неврални процедури 130
8.4 Интервенционални неврални процедури под ултразвуков контрол 200
9.0 Д-р Галин Златанов  
9.1 Първичен преглед 100
9.2 Дуплекс и Доплер сонография 150
10.0 Д-р Валентина Игнатова, дм  
10.1 Първичен преглед 100
10.2 ЕМГ 150
10.3 ЕЕГ 150
10.4 Зрителни евокирани потенциали 150
10.5 Слухови евокирани потенциали 150
10.6 Соматосензорни евокирани потенциали 150
11.0 Д-р Антон Антонов  
11.1 Първичен преглед 70
11.2 Ултразвуково изследване на мускуло-скелетна система 50
11.3 Вътреставни интервенционални процедури 50
11.4 Вътреставни процедури под ултразвуков контрол 100
12.0 Д-р Димитрие Болевич  
12.1 Първичен преглед 100
12.2 Вътреставни интервенционални процедури 80
13.0 Д-р Мария Недкова  
13.1 Първичен преглед 80
13.2 Ехо КГ 70
13.3 Холтер ЕКГ 70
14.0 д-р Мария Чолакова, дм  
14.1 Първичен преглед 100
14.2 ЕМГ 150
14.3 Зрителни евокирани потенциали 150
14.4 Слухови евокирани потенциали 150
14.5 Отоневрологично изследване 150
15.0 д-р Николай Серафимов  
15.1 Първичен преглед 80
15.2 Ехо КГ 70
15.3 Холтер ЕКГ 70
16.0 Сестрински манипулации  
16.1 Венозна инфузия 20
16.2 Венозна инжекция 15
16.3 Мускулна инжекция 10
16.4 Подкожна инжекция 10
16.5 Измерване на артериално налягане 10