Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Д-р Мария Чолакова, дм

Д-р Мария Чолакова, дм

невролог

специалист по нервни болести, отоневрология, клинична електромиография, евокирани потенциали

Д-р Мария Чолакова е специалист невролог с над 12 години медицински опит. Завършва Медицински университет – София през 2011 г. с отличен успех. Провежда специализация в клиниката по неврология на УМБАЛ Токуда и придобива специалност по неврология през 2016 г. Защитава през 2019 г. дисертационен труд на тема свързана с рисковите фактори и особеностите в протичането на исхемичните инсулти при млади пациенти.

Професионалния си път започва като доброволец в Клиниката по неврология на Военномедицинска академия - София и Клиника по анестезиология на ИСУЛ “Царица Йоанна”. Понастоящем е част от екипа на Клиниката по неврология и медицина на съня на УМБАЛ Токуда – София.

Сертифициран специалист невролог с професионална квалификация по отоневрология, клинична електромиография и евокирани потенциали.

Основни професионални интереси в областта на заболяванията с нарушение на равновесието, световъртеж и тинитус, нарушения на съня, главоболие, множествена склероза.

Запази час онлайн

 

График

София

 

Ден Час
10 Май 2024 15:00 - 18:00
07 Юни 2024 15:00 - 18:00