Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Доц. Д-р Росен Русев, дм

Доц. Д-р Росен Русев, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Завършва магистратура по медицина в Медицинска Академия, София. Специалист по неврология от 1993 г. Придобива научната степен доктор след защита на дисертационен труд в областта на клиничната неврофизиология в 1998 г. От 1989 до 2005 г. е асистент по неврология и лекар специалист в клиниката по неврология на МУ-Плевен. Специализации по електромиография в университетска болница Упсала – Швеция и университетските болници в Любляна, Маастрихт, Дебрецен и Венеция. Повече от 18 години е консултант по неврология и клинична неврофизиология в Университетска болница по неврохирургия и неврология „Ибн-Сина“ Болничен комплекс „Сабах“, Кувейт. През 2022 г. е избран за доцент по неврология в МУ-Плевен. Признат в страната и чужбина учен изследовател в областта на диагностиката и лечението на невромускулните заболявания. Повече от 35 научни публикации в реномирани научни списания в чужбина, цитирани повече от 250 пъти в чужбина. Уважаван от студенти и специализанти преподавател, автор на една монография и глава от учебник по неврология.

Специални интереси в областта на невромускулните заболявания, миастения, мотоневронна болест, полиневропатии, главоболие, епилепсия. Богат професионален опит в областта на клиничната електромиография, електроенцефалография и евокирани потенциали.

Запази час онлайн
Онлайн конкултация

 

График

София

Ден Час
Петък  14:30 - 17:00

Академика 2008 - Плевен

Ден Час
Понеделник 14:00 - 16:00
Сряда 14:00 - 16:00
Четвъртък 14:00 - 16:00