Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Д-р Валентина Игнатова, дм

Д-р Валентина Игнатова, дм

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография, електроенцефалография, евокирани потенциали

Д-р Валентина Игнатова има над 25 годишен клиничен опит в диагностиката и лечението на широк спектър неврологични заболявания като множествена склероза, епилепсия, мозъчно-съдови заболявания, заболявания на периферната нервна система, невропсихологични нарушения.

Завършва Медицински университет -Варна през 1998г. Придобива специалност по нервни болести през 2006г.

От 2006 до момента работи в Клиника по неврология на МБАЛ „НКБ”-София първоначално като н.с. III ст., а от 2011 - като гл. асистент.

През 2014 г. получава образователна и научна степен ”доктор” на тема „Динамика на мултимодални евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза“. Практикува следните високоспециализирани изследвания: евокирани потенциали (зрителни, слухови и соматосензорни), клинична електромиография (ЕМГ) и електроенцефалография (ЕЕГ).

Има над 35 научни публикации в български и в международни издания и богат опит в клиничните проучвания.

Членства: в Български Лекарски Съюз (БЛС), Българско дружество по неврология; Българско дружество по клинична електромиография и евокирани потенциали; Съюз на българските учени

Запази час онлайн

 

График

София

Ден Час
Вторник 09:00 - 11:40
Четвъртък НЗОК 11:30 - 13:30
Петък 09:00 - 11:40