Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

За нас

Нашата история

Филиал “Академика” Плевен е открит през 2008 г. в отговор на нарастващите потребности от специализирана извънболнична помощ по нервни болести в община Плевен и съседните градове – Ловеч, Свищов, Габрово, Русе.

Екипът се състои от специализирали в университетски центрове специалисти по неврология, които работят в центъра от самото откриване.

Оборудван е със съвременна диагностична техника за заболявания на мозъка, мозъчни артерии, периферни нерви и мускули.

Извършват се високоспециализирани терапевтични процедури - инжектиране на ботулинов токсин и нервни блокади под електромиографски и ултразвуков контрол.

Какво предлагаме?

Консултации по:

  • Нервни болести
  • Психиатрия

Високоспециализирани дейности:

  • Електромиография
  • Електроенцефалография
  • Видео ЕЕГ
  • Зрителни, слухови и соматосензорни евокирани потенциали
  • Ултразвуково изследване на мозъчни и периферни артерии, нерви, мускули, стави
  • Инжектиране на ботулинов токсин