Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

За нас

Нашата история

Филиал “Академика 2008” Плевен е открит през 2008 г. в отговор на нарастващите потребности от специализирана извънболнична помощ по нервни болести в община Плевен и съседните градове – Ловеч, Свищов, Габрово, Русе.

Екипът се състои от специализирали в университетски центрове специалисти по неврология, които работят в центъра от самото откриване.

Оборудван е със съвременна диагностична техника за заболявания на мозъка, мозъчни артерии, периферни нерви и мускули.

Извършват се високоспециализирани терапевтични процедури - инжектиране на ботулинов токсин и нервни блокади под електромиографски и ултразвуков контрол.

Какво предлагаме?

Консултации по:

 • Нервни болести
 • Психиатрия
 • Кардиология
 • Ревматология
 • Гастроентерология
 • Неврохирургия
 • Ортопедия и травматология

Високоспециализирани дейности:

 • Електромиография
 • Електроенцефалография
 • Видео ЕЕГ
 • Зрителни, слухови и соматосензорни евокирани потенциали
 • Ултразвуково изследване на мозъчни и периферни артерии, нерви, мускули, стави
 • Транскраниална магнитна стимулация (TMS)
 • Транскраниална директна стимулация с прав ток (tDCS)
 • Микроинвазивни процедури, нервни блокади
 • Инжектиране на ботулинов токсин