Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало Дейности Неврохирургия

Неврохирургия

Неврохирургия

Неврохирургични процедури

  • Окципитална нервна блокада
  • Нервна блокада при лицева болка
  • Инжектиране на шийните фасетни на гръбнака
  • Блокада на нервните коренчета
  • Инжектиране на тригерни зони
  • Супраскапуларна нервна блокада
  • Нервна блокада на спиналния аксесорен нерв
  • Интеркостална нервна блокада
  • Инжектиране и декомпресия на карпалния тунел
  • Инжектиране и декомпресия на кубиталния тунел

Ако страдате от остра или хронична болка, която не се повлиява от прилаганите медикаменти, клонът в София предоставя възможност за провеждане нервна блокада под ултразвуков контрол

Микроинвазивни терапевтични процедури от неврохирург с богат опит в страната и чужбина