Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Цени

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА лв
1.0 Проф. д-р Пламен Цветанов  
1.1 Първичен преглед 80
1.2 Вторичен преглед 55
1.3 ЕМГ 100
1.4 ЕЕГ 100
1.5 Инжектиране на ботулинов токсин 100
2.0 д-р Соня Белева  
2.1 Първичен преглед 60
2.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
2.3 Ехокардиография 60
3.0 д-р Жанюел Иванов  
3.1 Първичен преглед 60
3.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
3.3 ЕЕГ 60
3.4 Дуплекс Доплер сонография 60
4.0 д-р Елза Евдокимова  
4.1 Първичен преглед 60
4.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
4.3 Лазертерапия 60
5.0 д-р Галин Златанов  
5.1 Първичен преглед 60
5.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
5.3 Дуплекс и Доплер сонография 70
6.0 Невропсихологични изследвания  
6.1 Психологичо изследване за водачи на МПС 70
6.2 Психологична консултация/терапия - за час 40
6.3 Издаване на писмено заключение за консултация/терапия 10
6.4 Писмено психологично изследване за ТЕЛК 50
7.0 Сестрински манипулации  
7.1 ЕКГ 10
7.2 Венозна инфузия 15
7.3 Венозна инжекция 10
7.4 Мускулна инжекция 8
7.5 Подкожна инжекция 8
7.6 Измерване на артериално налягане 8