Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Цени

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА лв
1.0 Проф Пламен Цветанов  
1.1 Първичен преглед 70
1.2 Вторичен преглед 45
1.3 ЕМГ 90
1.4 ЕЕГ 70
1.5 Инжектиране на ботулинов токсин 100
2.0 д-р Соня Белева  
2.1 Първичен преглед 50
2.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
2.3 Ехокардиография 60
3.0 д-р Жанюел Иванов  
3.1 Първичен преглед 50
3.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
3.3 ЕЕГ 60
3.4 Дуплекс Доплер сонография 60
4.0 д-р Елза Евдокимова  
4.1 Първичен преглед 50
4.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
4.3 Лазертерапия 60
5.0 д-р Галин Златанов  
5.1 Първичен преглед 50
5.2 Вторичен преглед до 1 месец 30
5.3 Дуплекс и Доплер сонография 60
6.0 Комплексна първична консултация, вкл. невропсихологично изследване Катя Алексиева 50
7.0 Сестрински манипулации  
7.1 ЕКГ 10
7.2 Венозна инфузия 15
7.3 Венозна инжекция 10
7.4 Мускулна инжекция 8
7.5 Подкожна инжекция 8
7.6 Измерване на артериално налягане 8
8.0 Невропсихологични изследвания  
8.1 Невропсихологична консултация 30
8.2 Писмено психологично изследване 45