Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Д-р Анастасия Шокова

Д-р Анастасия Шокова

невролог

специалист по нервни болести, клинична електромиография

Завършва висше образование по медицина в 1991 г. Работи като лекар невролог Медицински Университет, гр. Пловдив. През 1999 г. придобива специалност по нервни болести. Има професионална квалификация по клинична електромиография от 2009 г. Специализации по неврология и клинична неврофизиология в Медицинска Академия, София и МБАЛНП "Св. Наум", гр. София - основен курс по неврология, Специализирана болница по електрофизиология "Царица Йоанна", гр. София. Понастоящем работи като специалист по нервни болести в Кабинет по Електромиография и заболявания на периферната нервна система - МБАЛНП "Св. Наум". Член на Българско дружество по Неврология, член на управителен съвет на дружество по клинична електромиография и евокирани потенциали.Богат професионален опит в областта на невромускулни и невродегенеративни заболявания, периферна нервна система, множествена склероза, болка, клинична електомиография.

Основни интереси в областта на невромускулните заболявания, миастения, болсти на мускулите, радикулити, полиневропатии, болести на периферните нерви, клинична електромиография.

Запази час онлайн

 

График

София

Ден Час
Вторник  16:00 - 17:00