Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005
Начало Дейности Отоневрология

Отоневрология

Отоневрология

Кога трябва да се проведе отоневрологично изследване?

Ако усещате световъртеж или имате нарушено равновесие, може да се обърнете към нашите невролози. След обстоен неврологичен преглед, изследване на кръвта и ултразвуково изследване на мозъчните артерии, при съмнение за увреждане на вестибуларния апарат ще бъдете насочени за отоневрологично изследване.

Кога е необходим и какво представлява Video Head Impulse Test (vHIT)?

При пациенти с остър вестибуларен синдром (световъртеж, гадене, нестабилна походка, нистагъм) vHIT разграничава периферния вестибуларен дефицит (напр. вестибуларен неврит) от централна патология (инсулт) с чувствителност и специфичност от 100% (в сравнение с магнитно-резонансната томография).

Този тест е показан при пациенти с хроничен световъртеж и нестабилна походка, което може да е резултат от двустранна вестибулопатия. Откриването на едностранен периферно-вестибуларен дефицит е полезно при диагностициране и проследяване на болестта на Мениер или вестибуларен неврит.

При този тест изследващият завърта главата на пациента с високо ускорение и малка амплитуда в равнината на хоризонталния полукръгъл канал, докато пациентът гледа право напред в определена цел. При нормален вестибуло-окуларният рефлекс настъпва компенсорно движение на очите в посока, обратна на движенията на главата, което позволява фиксиране на целта (Фиг. 1).

При недостатъчен вестибуло-окуларен рефлекс погледът пасивно следва движението на главата, което се компенсира от последващи бързи движения на очите към целта (сакади на догонване). Сакадите на догонване са косвени признаци за увреден вестибуло-окуларен рефлекс. Те могат да възникнат след завъртането на главата (явни сакади) или по време на самото завъртане (скрити сакади). С клиничен преглед могат да се установят единствено явните сакади. Скритите сакади се регистрират единствено с vHIT.

Ако световъртежът се съпътства от слухови симптоми - намаление на слуха или шум в ушите е задължително провеждането на аудиограма.

Какво представлява аудиограмата?

Аудиограмата е графика, която показва резултатите от тест на слуха (Фиг. 2).

Всеки път, когато чувате звук в слушалките и натискате бутон, резултатът се регистрира на аудиограмата. Аудиограмата показва какво ниво на слух имате, в сравнение с това на нормално чуващ човек. Ако се установи снижение на слуха, точно се определя степента на снижение и се идентифицира в кои честоти се намира загубата на слуха.

Отоневрологичното изследване е безболезнено и се понася добре от пациентите. Понякога при vHIT са наблюдава лек дискомфорт и симптоми, подобни на тези при острия вестибуларен пристъп, поради което е добре да имате придружител.

Повече информация може да получите на на тел. 02/4444455.