Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005

Хронична болка

Хронична болка

Симптоми на хронична болка

Заедно с дифузна по цялото тяло болка, пациентите с фибромиалгия или хронична болка могат да изпитват и други симптоми:

 • Увеличена чувствителност на болкови стимули
 • Мускулни болки и стегнатост
 • Извънредна обща умора
 • Нарушен сън
 • Проблеми при концентрация на вниманието
 • Паметови нарушения
 • Главоболие
 • Стомашни болки, подуване на корема, синдром на раздразненото дебело черво

Предимства на TMS при хронична болка

TMS може да редуцира болката и облекчи свързаните с нея симптоми на хронична умора, нарушен сън и настроение.

 • Редукция на дифузните болки по тялото
 • Подобрен сън
 • Подобрение на хроничната умора
 • Подобрение на мускулните болки
 • Подобрено настроение и безпокойство
 • Неинвазивна процедура
 • Подобрено качество на живот

Магнитна стимулация при хронична болка

Магнитната стимулационна терапия при хронична болка има съществени предимства. Тя представлява неинвазивна процедура, която използва магнитни импулси за стимулация на определени области на периферната нервна система, които предизвикват облекчение на болката. За разлика от инвазивните процедури, TMS не налага приложение на анестезия или оперативни интервенции. ТMS редуцира необходимостта от медикаменти и развитието на медикаментозна зависимост. Терапевтичните ефекти на TMS са дълготрайни и лечението може да бъде съобразено с индивидуалните нужди на пациентите. Като цяло TMS подобрява качеството на живот на болните с хронична болка и не показва значими странични ефекти.

Хронична болка

Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005

Дейности