Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005
Начало МЦ Академика 2008 - Плевен Дейности Генерализирана тревожност

Генерализирана тревожност

Генерализирана тревожност

TMS при генерализирана тревожност

Тревожност означава продължително извънредно всекидневно или дългосрочно безпокойство. Стресиращите мисли не могат да бъдат контролирани, обратно те държат под контрол пациентите, което води до постоянно безпокойство. Всеки човек изпитва от време на време безпокойство, но то е преходно. Когато е постоянно, безпокойството влошава живота и изпълнението на професионалните задължения.

Чувството на напрегнатост, тревога или страх дефинира симптомите на тревожност. То може да бъде тежко или леко.

Генерализираната тревожност е често срещано състояние, като засяга до 5% от общата популация. По-висок е процентът при жените и възрастовия диапазон между 35 – 59 години.

Какви са симптомите на тревожност?

Тревожността е спектрум от симптоми с психологична и физиологична манифестация.

 • Световъртеж
 • Палпитации в сърдечната област
 • Раздразнителност
 • Безсъние
 • Нарушена концентрация
 • Профузно изпотяване
 • Задух
 • Дискомфорт в коремната област
 • Гадене
 • Мускулна стегнатост

TMS при генерализирана тревожност използва магнитни импулси за стимулиране на специфични региони на мозъка, които отговарят за регулацията на безпокойството. Чрез модулиране на невронната активност в тези области, TMS подпомага възстановяване на баланса на мозъчните кръгове, ангажирани в емоционалната обработка, което от своя страна води до редукция и подобрение на емоционалната регулация.

Как въздейства TMS на тревожността?

 • Невропластичност – TMS може да индуцира промени в невронната пластичност, при което мозъкът се реорганизира и адаптира към стресовите фактори. Чрез освобождаване на магнитни импулси в таргетни зони TMS стимулира невронните кръгове, ангажирани в регулиране на емоциите, което предизвиква дългосрочни промени в мозъчната функция и облекчаване симптомите на безпокойство.
 • Регулация на невронните кръгове – безпокойството се характеризира с нарушена регулация на невронни кръгове, ангажирани с емоционалната обработка на страха и заплахата. TMS може да модулира активността на тези кръгове, възстановява баланса и редуцира извънредната стресова реактивност.
 • Невротрансмитерна модулация – TMS повлиява освобождаването и активността на невротрансмитерите серотонин, допамин и гама-аминобутирова киселина (GABA), които играят ключова роля в регулацията на настроението и безпокойството.
 • Нормализиране на патерна на мозъчната активност – Функционалните изобразителни изследвания (qEEG) установяват промени в патерна на мозъчна активност при безпокойство - хиперактивност в определени региони (amygdala), осъществяващи процеса на обработка на страха и хипоактивност в други зони, ангажирани в когнитивния контрол и регулацията на емоциите.
Генерализирана тревожност

Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005

Дейности