Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Ултразвук на съдове

Ултразвук на съдове

Какво представлява ултразвуковото изследване?

Ултразвуковото изследване е безболезнен тест, при който се използват звукови вълни. Ултразвуковите апарати използват високочестотни звукови вълни, при което се генерират изображения на вътрешните органи и съдове.

Върху кожата на изследвания се нанася гел, който улеснява проникването на звуковите вълни, в края на изследването той се премахва и не остава никаква следа. Самото изследване се провежда със сонди с различна честотна характеристика, които по време на теста се допират и придвижват до кожата на изследваната област.

Ултразвуковото изследване се прилага при съмнение за промени в сърцето (ехокардиография), мозъчните и периферните артерии и вени. Нашите ултразвукови апарати са с висока разделителна способност, като при това се предоставят уникалната възможност за прецизно изследване на мускули, стави и нерви.

Специалистите в центъра са квалифицирани в чужбина за инжектиране под ултразвуков контрол на медикаменти в мускули, стави и нерви. Това позволява прецизен достъп до засегнатата област, като се избягва увреждане на околните здрави структури.

В рамките на ултразвуковото изследване имате възможност да бъдете консултиран от нашите специалисти за насочващите симптоми и резултати от предходни изследвания и да получите адекватно лечение.

Мога ли да се върна на работа и има ли странични ефекти след ултразвуковото изследване?

Може да се върнете на работа непосредствено след провеждане на изследването. Използваните ултразвукови вълни нямат никакво увреждащо въздействие върху вашето тяло.

След инжектиране на медикаменти под ултразвуков контрол може да изпитвате лек дискомфорт в мястото на инжектиране, както и да получите минимално насиняване на кожата.

Ако страдате от състояния, засягащи кръвосъсирването или приемате медикаменти, намаляващи способността на кръвта да се съсирва (антикоагуланти), какъвто е медикаментът Синтром, моля да ни информирате на тел. 02/4444455.

Ултразвук на съдове
Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Дейности