Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м.

Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м.

психиатър

специалист по психиатрия

Доц. д-р Калоян Стойчев има 20 годишен опит в областта на психиатрията. Завършва Медицински Университет - гр. Плевен през 2000 г. В периода 2001 - 2003 г. е лекар-ординатор в Държавна Психиатрична Болница в гр. Ловеч. През 2003 г. постъпва в III-та психиатрична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“- Плевен. Придобива специалност по психиатрия в 2006 г. и е избран за асистент към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. Защитатава дисертационен труд на тема коморбидни тревожни и афективни разтройства при пациенти с алкохолна зависимост и през 2013 г. е избран за доцент към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. От юни 2014 г. заема длъжността Началник на Втора психиатрична клиника.

Доц. Стойчев е член на Българската психиатрична асоциация, Българското дружество по биологична психиатрия, както и на European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), International College of Neuropsychopharmacology (CINP) и World Federation of Societies of Biological Psychiatry.

Основни професионални интереси в областта на тревожните и афективни разстройства, алкохолна и други зависимости, натрапливи неврози, функционални разстройства на нервната система.

Запази час онлайн

 

График

Академика 2008 - Плевен

Ден Час
Понеделник   17:30 - 18:30