Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Д-р Бехидже Баязидова Садарзанска-Терзиева, дм

Д-р Бехидже Баязидова Садарзанска-Терзиева, дм

нервни болести

специалист по нервни болести, клинична електромиография, евокирани потенциали

Завършва висше образование по медицина през 1998 г. в МУ - Плевен. От 1999 г. до 2003 г. е специализант по нервни болести в Катедра „Неврология и неврохирургия” в МБАЛ-Плевен. От 2002 до 2003 г. е лекар-невролог в МЦ „Асклепий”, от 2003 до 2009 г. лекар-невролог в кабинета по електрофизиология на Неврологичната клиника на УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, Плевен. От 2009 г. до настоящия момент е лекар-невролог във филиала на центъра “Академика” в Плевен. През 2003 г. придобива специалност по нервни болести. Придибити професионални квалификации по клинична електромиография през 2006 г., евокирани потенциали 2008 г., хомеопатична медицина през 2012 г. Завършени курсове и специализации по електромиография, евокирани потенциали, невросонография, епилепсия, Good Clinical Practis за провеждане на клинични проучвания. През 2015 г. придобива научната и образователна степен “Доктор по медицина” след защита на дисертационен труд в областта на зрителните евокирани потенциали и множествена склероза. През 2018 г. е избрана и продължава да работи като асистент в Катедра „Клинични и медико-биологични науки“ на Филиал „Проф. д-р И. Митев“-Враца. През 2022 г. е избрана за главен асистент. Член е на Българско дружество по неврология, Асоциация по клинична електромиография и евокирани потенциали, Българско дружество по главоболие, Българска асоциация по епилепсия, Съюз на учените в България, EFNS и Европейска школа по клинична хомеопатия.

Специални интереси в областта на клинична електромиография, евокирани потенциали, множествена склероза, полиневрити, радикулити, мускулни заболявания, мигрена, хронична болка и епилепсия.

 

График

Академика 2008 - Плевен

Ден Час
Понеделник 8:00 - 14:30
Вторник 8:00 - 14:30
Сряда 8:00 - 14:30
Четвъртък 8:00 - 14:30
Петък 8:00 - 14:30