Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало Актуално Медика 2005 - София въведе ново диагностично изследване - Видео-ЕЕГ мониториране

Медика 2005 - София въведе ново диагностично изследване - Видео-ЕЕГ мониториране

24.12.2022

Медика 2005 - София въведе ново диагностично изследване - Видео-ЕЕГ мониториране

Видео-ЕЕГ мониториране се прилага при пациенти с чести и провокирани епилептични пристъпи. Извършва се продължителен 3-часов електроенцефалографски запис (при необходимост и по-дълго време) и едновременно с това мониториране поведението на изследвания с видео-камера.

При настъпване на пристъп видео-камерата записва промени в поведението на изследвания и синхронно с това се регистрират специфичните изменения в мозъчната активност.

Видео-ЕЕГ мониториране е високоспециализирана процедура за прецизна диагностика на епилепсия, предхирургична локализация на епилептичния фокус, определяне на честотата и предизвикващитe пристъпите фактори.

Около 20% от пациентите, неотговарящи на антиепилептичните медикаменти, не страдат от епилепсия, а имат т.нар. психогенни пристъпи ("псевдопристъпи").

Видео-ЕЕГ мониториране предоставя уникална възможност за откриване на "псевдопристъпи", като така се избягва доживотен прием на ненужни медикаменти (с чести странични ефекти) и се определя правилното поведение при тези болни.

">http://