Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало Актуално Нови възможности за интервенционално лечение на хроничната болка - Доц. Д-р Тодор Шамов

Нови възможности за интервенционално лечение на хроничната болка - Доц. Д-р Тодор Шамов

15.02.2024

Нови възможности за интервенционално лечение на  хроничната болка - Доц. Д-р Тодор Шамов

Хроничната болка е състояние, при което сериозно се засяга качеството на живот на пациентите. Лечението на пациентите с хронична болка е мултидисциплинарен проблем и в повечето случаи представлява тежко бреме за здравно осигурителните системи дори и в развитите страни. Интегративният подход към пациентите с подобни проблеми с участието на различни медицински специалисти е от особено значение за поставянето на точната диагноза и за по-нататъшното лечение.

Напоследък в клиничната практика навлизат различни високотехнологични методики за интервенционално лечение на болката, които се отличават с голяма прецизност по отношение на неврофизиологичното и образното идентифициране на генератора на болка и нервните структури имащи отношение към провеждането на болковата сетивност. Всички тези методики са насочени към локално третиране на проблемните структури, което спомага за значителна редукция на дозировката или напълно спиране на лекарства със системни ефекти като антидепресанти, антиконвулсивни медикаменти, ненаркотични и наркотични аналгетици. Ефектът от приложението на тези методики е моментален и продължава от няколко месеца до няколко години, като в отделни случаи може да се стигне до трайно и/или пълно изчезване на болката.

Следвайки съвременните тенденции в тази област от медицината и прилагайки правилата за добра медицинска практика, в медицински център Медика 2005-София се извършват консултативни прегледи и интервенционални диагностични процедури при пациенти с хронични болкови синдроми.
След прецизната индентифика на нервните структури имащи отношение към провеждането на болковата сетивност следва интервенционална процедура, която се провежда в болницни условия. Този вид интервенции могат да бъдат невромодулационни, или аблативни. Невромодулационните интервенции имат за цел да се намали прага на усещането за болката. При аблативните процедури целта е да се прекъснат проводниците провеждащи болковата сетивност. Самите интервенции мотат да бъдат извършвани чрез различни видове апаратура, като въздействието може да бъде посредством електрически импулси, пулсови радиочестоти, постоянни радиочестоти, или криоаблация при която въздействащ фактор е ниската температура, която се генерира на върха на специалена криосонда.

Този тип интервенции намират приложение, когато възможностите за консервативно лечение и физиотерапия са изчерпани и когато индикациите за отворена оперативна интервенция не са пълни. Гореописаните методи са минимално инвазивни, за разлика от интрузивния ефект на отворените оперативни интервенции.

Подходящи за такъв тип интервенции са пациентите с хронични болки в гръбнака, невропатични болки, пациенти с различни видове невралгии, пациенти с регионални комплексни болкови синдроми и такива, претърпели поредица неуспешни гръбначни оперативни интервенции.
Без да се абсолютизира приложението на подобни техники, след внимателна клинична преценка голяма част от пациентите с хронични болки биха се повлияли благоприятно от приложението на съвременните интервенционални методи и такива пациенти биха могли да бъдат консултирани в медицински център Медика 2005 – София.

 

Може да запишете вашия час за Доц. Д-р Тодор Шамов в Медицински център Медика 2005 – София
ул. Милин камък 51, ап. 2, кв. Лозенец, 1164 София, България
Тел.: 02/ 444 44 55
E-mail: sofia@mc-medica2005.bg
или чрез платформата на Superdoc.bg.