Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005
Начало София Дейности Транскраниална електрическа стимулация

Транскраниална електрическа стимулация

Транскраниална електрическа стимулация

Транскраниална електрическа стимулация (TES)

ТES (транскраниалната електрическа стимулация) е неинвазивна техника за стимулация на мозъка, при която през скалпа се прилага електрически ток и се модулира мозъчната активност. Има два типа TES: транскраниална стимулация с прав ток (tDCS) и транскраниална стимулация с променлив ток (tACS). TES е безвредна процедура, която се понася добре от пациентите, с минимални странични ефекти. Важно е да се знае, че тази процедура трябва да се прилага от тренирани специалисти и под лекарско наблюдение.

tDCS

Транскраниалната стимулация с прав ток (tDCS) e неинвазивна мозъчна стимулационна техника, при която таргетно се прилага безвреден ток с нисък ампераж в специфични области на скалпа, обикновено върху моторната или префронталната кора. При тази техника се използват два или повече електрода, които се прикрепят към повърхността на скалпа и освобождават електрически ток. Токът преминава през мозъчната тъкан и предизвиква промени на мембранния потенциал в покой на невроните, което от своя страна променя възбудимостта на кората и мозъчната невропластичност. Научните изследвания показват, че tDCS по различни начина подобрява когнитивните и моторни функции. tDCS има благоприятен ефект върху работната памет, внимание и моторното обучение. Тази техника се използва за лечение на различни неврологични и психиатрични заболявания - депресии, хронична болка и зависимости.

tACS

Транскраниалната стимулация с променлив ток (tACS) използва променлив ток на скалпа със специфична честота и амплитуда. Това предизвиква невронни осцилации, които повлияват когнитивните процеси като внимание, перцепция и памет. tACS се използва също за модулация на съня и дава обещаващи резултати в лечението на епилепсия и депресия.

tDCS терапия на депресия

Транскраниалната стимулация с прав електрически ток (tDCS) e неинвазивна стимулация на мозъка, която действа чрез освобождаване на нискоамперажен електрически ток в специфични области на скалпа. Токът прониква през скалпа и достига до подлежащата мозъчна тъкан, където модулира активността на невроните.

tDCS е ефективна техника за лечение на лека и умерена медикаментозно резистентна депресия. Проучванията показват редукция на симптомите на депресия, подобрение на настроението и качеството на живот.

Транскраниална електрическа стимулация

Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005
Начало София Дейности

Дейности