Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005

Обучение

Обучение

Нашият екип, сформиран от уважавани в страната и чужбина учени-изследователи, университетски преподаватели, предоставя уникална възможност за обучение на студенти по медицина и специализанти в различни области на неврологията и клиничната електрофизиология

 

Обучение
Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Начало София Дейности

Дейности