Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005

Депресия

Депресия

TMS при депресия

Клиничната депресия се различава от обикновените промени в настроението и краткосрочните емоционални промени в отговор на ежедневни предизвикателства, особено когато епизодите са тежки и продължителни.

Тежките депресии са сериозно заболяване, което при тежки случаи води до суицидни инциденти. Всеки 1 на 10 човека в даден момент могат да развият клинична депресия или тревожност. Около 5 на 100 възрастни всяка година развиват тежък депресивен епизод. Понякога епизодите са леки и продължават седмици. При 1 на 4 жени и 1 на 10 мъже депресивният епизод е достатъчно тежък и налага провеждане на лечение.

Клиничните проучвания показват, че когато се индуцират малки електрически импулси в префронталната мозъчна кора, това се последва от увеличение на кръвния ток и глюкозния метаболизъм, което води до увеличена невронна активност, подобрение на настроението и екзекутивните функции. rTMS стимулация на лявата префронтална кора, регулираща настроението, активира мозъчните клетки и отключва невро-биохимична каскада, вкл. отделяне на допамин и серотонин, при което настъпва нормализиране на невротрансмитерните функции.

Кои са симптомите на депресия?

Много от хората могат да разпознаят симптомите на депресия. Някои хора обаче не подозират, че са депресирани. Те не се чувстват добре и не функционират нормално, но не знаят защо? Някои от тях смятат, че имат телесно заболяване - напр. ако отслабват на тегло.

 • Трудности при концентрация и вземане на решение
 • Лесна уморяемост и липса на енергия
 • Чувство за вина и безполезност
 • Песимистични чувства
 • Безсъние
 • Раздразнителност, неспокойствие и тревожност
 • Загуба на интерес към развлекателни активности и хобита

TMS лечение на клинична депресия

ТМS повлиява депресията чрез модулация на активността на невронните кръгове на мозъка, ангажирани в регулация на настроението.

 • Стимулиране на невронни кръгове – по време на TMS сесии, електромагнитната бобина се поставя върху черепа в близост до челото. Бобината генерира магнитни импулси, които преминават през черепа в мозъка.
 • Невропластичност – репететивната магнитна стимулация може да предизвика промени в невроналната активност и невронни връзки, феномен наречен – невропластичност. Този процес засяга капацитета на мозъка да се реорганизира и да формира нови невронни връзки, които подпомагат възстановяването на нармалните мозъчни функции и повлияват депресията.
 • Невротрансмитерна регулация – TMS може да повлияе отделянето и активността на някои невротрансмитери като серотонин, допамин и норепиненефрин, които играят ключова роля в регулация на настроението.
 • Дългосрочен ефект – кумулативният ефект от rTMS сесии в продължение на няколко седмици може да предизвика продължително подобрение на депресивните симптоми. Тези дългосрочни ефекти са вероятно резултат от постепенни промени на невронните кръгове и невротрансмитерната функция, индуцирани TMS.

Предимства на TMS лечение при тежка депресия

TMS e доказано ефективно лечение на депресията, което има редица предимства пред традиционните терапевтични подходи:

 1. Не-инвазивно лечение. TMS e неинвазивна процедура, което означава че не налага оперативна намеса или анестезия. Стимулацията на мозъка е много по-безопасна от тази при електроконвулсивна терапия (ECT).
 2. Отсъствие на системни странични ефекти. За разлика от антидепресивните медикаменти, които могат да предизвикат надаване на тегло, сексуална дисфункция и гадене, TMS не се асоциира с подобни странични ефекти. Повечето от страничните ефекти са леки и са ограничени до страната на стимулация, като главоболие и дискомфорт на скалпа.
 3. Висока успеваемост – TMS e високо eфективна при лечение на депресия, особено при случаите, които не отговарят на антидепресанти. Многобройни клинични проучвания демонстрират значимо подобрение на депресивните симптоми след TMS.
 4. Редуциране на обострянията – Проучванията показват редуциран брой обостряния при депресивни пациенти, лекувани с TMS. Засилването на невронните връзки в резултат от TMS може да подпомогне поддържане на продължителен терапевтичен ефект.
Депресия

Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005
Начало София Дейности

Дейности