Медицински център МЕДИКА 2005
Медицински център Медика 2005
Катя Алексиева

Катя Алексиева

психолог

психологични изследвания

Магистър по социална психология с 22-годишен трудов стаж по специалността. Провежда индивидуални и групови консултации и обучения. Изследвания на когнитивната и емоционална сфера. Експерт в областта на психология в съдебната практика и работа с хора с увреждания. Провежда психологични изследвания за водачи на МПС.

Опит в оказване на първа психологична помощ, като член на Български Червен Кръст.