Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005
Начало София Дейности Транскраниална магнитна стимулация

Транскраниална магнитна стимулация

Транскраниална магнитна стимулация

Транскраниалната магнитна стимулация (TMS) е напълно неинвазивно лечение, при което се стимулират мозъчните клетки в специфична област на мозъка.

Как действа ТМS?

Кратки и прецизно фокусирани магнитни импулси стимулират специфични области на мозъка – лявата префронтална мозъчна кора (PFC) за лечение на тежка депресия. Магнитните импулси, които преминават през мозъка, имат възбуден ефект върху лявата PFC, предизвиквайки мозъчна активност. Това предизвиква значително подобрение в регулацията на позитивното настроение и екзекутивните функции на PFC.

Съвместима ли е ТМS с медикаментозното лечение?

Да. Съвместима е. Ако е необходимо, приемът на антидепресанти може да продължи по време на стимулациите. Комбинацията на ТМS и психологична терапия показва по-добри резултати от тези при самостоятелно приложение.

Безопасна ли е TMS?

Да. TMS е не-инвазивна процедура, което означава, че за нейното изпълнение не са необходими игли или анестетици. Съгласно NICE TMS лечение носи минимален риск и е безопасна за лечение на психичните заболявания.

Терапевтични ползи от TMS

TMS лечение може изцяло да промени качеството на живота на пациентите, страдащи от тежка депресия. След TMS пациентите съобщават за облекчение на емоционалните симптоми, подобрение на настроението, мотивация и увереност, както и на апетита, телесните болки и липсата на енергия.

 • TMS е високо ефективна при лечение на депресивните симптоми
 • TMS е продължително лечение с минимални странични ефекти
 • TMS е добре поносима процедура
 • За разлика от електроконвулсивното лечение (ECT) не налага анестезия и не води до нарушения на паметта
 • Дневните задължения може да бъдат възобновени непосредствено след всяка сесия
 • 20-минутни сесии

Кои са потенциалните странични ефекти на TMS?

За минимално дразнене на скалпа и леко главоболие съобщават почти половината от всички пациенти, което изчезва напълно след първата седмица на лечение. Ако симптомите продължават повече от две седмици може да се премине към стандартно аналгетично лечение. Ако въпреки това симптомите продължават, лекуващият специалист може да намали интензитета на магнитното поле. Проведените повече от 10,000 лечебни процедури по време на клиничните проучвания не показват дългосрочни странични ефекти, предизвикани от TMS.

TMS терапевтични протоколи

Съществуват разнообразни терапевтични протоколи, всеки един от тях с доказана клинична ефективност и безопасност. По време на началната консултация ще бъде обсъден и предложен най-подходящия протокол.

 • rTMS (репететивна транскраниална магнитна стимулация)
 • унилатерална (едностранна) TMS
 • двустранна TMS
 • възбудна TMS
 • iTBS (интермитетна тета бърст стимулация)
 • Инхибиторна (потискаща) TMS
 • cTBS (продължителна тета бърст стимулация)
Транскраниална магнитна стимулация

Медицински център МЕДИКА 2005


Филиали София, Видин и
МЦ Академика 2008 - Плевен
Медицински център Медика 2005
Начало София Дейности

Дейности